Nazywam się Dariusz Kiesiński i pochodzę z miejscowości Janów w województwie opolskim.

Jestem rolnikiem z zamiłowania i z wyboru. Od zawsze interesowały mnie wszystkie „nowinki”, dzięki

którym można było efektywniej i nowocześniej prowadzić gospodarstwo, dzięki temu jako pierwszy w

województwie opolskim skorzystałem z Programu Unijnego SAPARD unowocześniając park

maszynowy, uczestniczyłem w pilotażowym Programie Integrowanej Produkcji i korzystałem z

programów rolnośrodowiskowych.

Poszukując alternatywy dla stosowanych środków ochrony roślin w 2008 roku  natknąłem się

na ProBio Emy i zacząłem je stosować na całym areale zarówno w produkcji sadowniczej i polowej  i

tak są ze mną do dziś. Towarzyszą mi nie tylko na plantacji i na polu ale także w ogrodach, na

kompostowniku i w domu, a doświadczeniem i obserwacjami chętnie dzielę się z innymi.

Gospodarstwo odziedziczyłem w 1994 roku po rodzicach żony i prowadziłem produkcję roślinną

konwencjonalną z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin od roku 1994, czyli wcześniej aniżeli

integrowana ochrona stała się obowiązkowa. Początkowo uprawy nie różniły się od tradycyjnych: na

glebach klas od IIIa do IVb uprawiane były buraki, pszenica, rzepak. Gospodarstwo posiadało również

bydło i trzodę chlewną. Następnie zostało przekształcone i w chwili obecnej jest uprawiana porzeczka:

czerwona, czarna, biała w odmianach: Titania, Ben Lomond, Ben Sarek, Tiben, Tistel; czerwone

odmiany Rosetta, Rovada; białe odmiana Jutarbog i soja.

Gospodarstwo posiada park maszynowy: kombajn do zbioru porzeczek dostosowane do

wielkości gospodarstwa, ciągniki, przyczepy, opryskiwacze, kosiarki, podcinacze, talerzówki itp.

Jest gospodarstwem pokoleniowym, a prace oparte są o wykorzystanie własnej siły roboczej.

Staram się poszerzać wiedze uczestnicząc systematycznie w szkoleniach, kursach organizowanych m.in. przez OODR w Łosiowie,

seminariach wyjazdowych np. do Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Od 2005 roku uczestniczyłem w

pilotażowym Programie Integrowanej Produkcji co potwierdza coroczny certyfikat. Mam ogromną nadzieję, iż wkrótce będziemy

zwracać uwagę i docenimy to, że produkty wytworzone z wykorzystaniem integrowanych zasad są zdrowe zarówno dla konsumenta

jak i przyjazne dla środowiska. Współpracuje z plantatorami owoców twardych w Niemczech, gdzie corocznie odbywa się szkolenie

dotyczące przycinania i upraw sadowniczych. Korzystając z pobytu za granicą staram się „wyłapywać” wszystkie nowinki i przenosić

je w miarę możliwości na swoje gospodarstwo.

Chętnie biorę udział w szkoleniach organizowanych przez OODR w Łosiowie oraz w konkursach (np. Wzorowy Ogrodnik). Także sam

udzielam wielu porad osobom zainteresowanym ochroną gleby, ograniczeniem stosowania chemii rolnej, wprowadzania

Probiotechnologii. W swoim gospodarstwie i u zainteresowanych prowadzę warsztaty odnośnie Probiotechnologii. Ponadto prowadzę

szkolenia z zakresu wdrażania Probiotechnologii i jej związku z ochroną gleb i wód : Biologizuj Nie Chemizuj

Wprowadzam wciąż nowe technologie bezpieczne dla środowiska. Od roku wprowadziłem do swojego dorobku zawodowego dodatkową

działalność związaną, z przetwórstwem soków z własnych owoców.

Prowadzę również działalność związaną z rozpowszechnianiem wiedzy na temat zastosowania pożytecznych mikroorganizmów,

współpracując z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Politechniką Opolską , Uniwersytetem Wrocławskim, KRUS,

ProBiotics Polska, Stowarzyszeniem Ekosystem Dziedzictwo Natury, Dolnośląskim Centrum Mikroorganizmów, Dolnośląskim

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.