DORADZIMY

I. W ZAKRESIE ROLNICTWA JAK:

- utrzymać ilość plonów mniejszym nakładem, a tym samym poprawić rentowność produkcji;

- poprawić strukturę gleby – odbudowa próchnicy;

- zwiększyć odporność roślin na choroby;

- odzyskać z resztek pożniwnych makro i mikroelementy;

- w oborach ulżyć zwierzętom poprzez likwidację odorów;

- uszlachetnić gnojowicę i obornik;

II. W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA JAK:

- rewitalizować wodę;

- oczyszczać akweny i cieki wodne;

III. W ZAKRESIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ JAK:

- oczyszczać ścieki;

- kompostować;

- uszlachetnić ujęcia wody i wodociągi (za pomocą innowacyjnej technologii

NANOTECHNOLOGII);

- pozbyć się uciążliwych zapachów i przyspieszyć rozkład na wysypiskach śmieci;

- udrożnić trakcje ściekowe;

- zagospodarować resztki materii w zieleni miejskiej;

IV. W DOMU JAK:

- ograniczyć chemię w domu na koszt ekologicznych sposobów na sprzątanie, pranie;

- uszlachetnić wodę do picia;

- prowadzić ekologicznie ogród przydomowy i rekreacyjny oraz warzywno-owocowy;

Pomożemy wybrać odpowiednie naturalne kosmetyki do pielęgnacji i mycia ciała;